Thủy tinh labor

thủy tinh mỹ nghệ

thông tin liên hệ
Hồ Ngọc Trung
Giám Đốc
0913 718 527 - (08) 3895 7639

Nguyễn Thị Thanh Nga
TP. Hành Chính
- (08) 3895 7639

Bình đun các loại tt chiu nhiệt boro 3.3

Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt(Flask-Bolling Glasss 50ml/100ml/250ml/500ml)
Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt(Flask-Bolling Glasss...
Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt(Flask-erlenmeyer with socket)
Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt(Flask-erlenmeyer wit...
Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt(Funnel poar shape)
Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt(Funnel poar shape)
Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt( Flask-many shape)
Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt( Flask-many shape)
Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt(Flask-pear shape)
Bình Đun Thủy Tinh Chịu Nhiệt(Flask-pear shape)